Pelikasvatus nuorisotyössä

Pelinäppäimistö

Mikä pelaamisessa nuoria kiehtoo ja minkälaista on nykyaikainen pelikulttuuri? Pelaamista käytetään monessa paikkaa jo tavalla tai toisella nuorisotyön välineenä, mutta pelikasvatus on monelle vieraampi terminä ja käytäntönä. Pelikasvatus on peleihin … Lue lisää:

Nuorten kulttuuri ja päihteet

Kolme nauravaa nuorta auringonpaistetta kasvoillaan

Millaisia ajankohtaisia ilmiöitä eri päihteisiin liittyy tällä hetkellä? Miten nuoret suhtautuvat nuuskaan? Millaisia ajatuksia nuorilla on kannabiksesta? Miten sosiaalinen media vaikuttaa nuorten päihteidenkäyttöön? Ajantasainen tieto siitä, mitä nuoret ajattelevat eri … Lue lisää:

Mielenterveys voimaksi

Kahdet jalat tennateissa, kaksi rullalautaa

Miten nuorten mielenterveyttä edistetään? Mitä ovat mielenterveystaidot ja miten niitä voidaan vahvistaa? Nuorten kanssa työskentelevillä on merkittävä rooli mielenterveyden vahvistajina ja nuorten osallisuuden mahdollistajina. Mielenterveys voimaksi koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen … Lue lisää:

Maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenterveyden edistäminen

Kynä ja kalenteri

Nuorisotyöllä on tärkeässä roolissa nuorten mielenterveyden ja mielenterveystaitojen vahvistajana. Miten nuorisotyöntekijä voi vahvistaa maahanmuuttajataustaisen nuoren hyvinvoinnin taitoja? Miten nuorisotyössä voidaan vahvistaa sitä, että maahanmuuttajanuori voi kokea kuuluvansa osaksi porukkaa ja … Lue lisää:

Osaamista vahvistamassa -koulutus

Kukan taimi sanomalehti paketissa

Koulutus on mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön peruskoulutus. Koulutuksessa käsitellään mielenterveyden edistämisten teemoja, esimerkiksi mitä on mielenterveys, mitä ovat tunnetaidot, turvaverkko, vahvuudet ja voimarat. Pohditaan myös sitä, miten osallisuus liittyy … Lue lisää:

Ehkäisevän päihdetyön verkostokoulutukset

Tabletilla sähköinen kalenteri

Ehkäisevän päihdetyön teemoihimme kuuluvat nikotiini, alkoholi, kannabis sekä raha- ja digipelaaminen. Ehkäisevän päihdetyön verkostokoulutuksissa käydään läpi tilastotietoa päihteiden käyttöön liittyen peilaten näitä käytännön työn näkymään. Verkostokoulutuksissa myös jaetaan hyviä käytäntöjä, … Lue lisää: