5 ohjetta sateenkaarinuoren yhdenvertaiseen kohtaamiseen

Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren kasvamista, itsetuntoa ja identiteettiä. Siksi on erityisen tärkeää, että nuori tulee kohdatuksi omana arvokkaana itsenään. Seksuaali- ja erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret liian usein unohdetaan ja jätetään sivuun. Tämän pitää muuttua. Tässä viisi ohjetta yhdenvertaisempaan kohtaamiseen oikeastaan ihan kaikkien kanssa:

1. Vältä ja kyseenalaista omat oletuksesi

Sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät oletukset, esimerkiksi hetero-oletus, ovat yhteiskunnassamme niin syvällä, että niiden vaikutus omaan ajatteluun voi olla hankala tunnistaa. On kuitenkin tärkeää oppia kyseenalaistamaan omaa normeihin perustuvaa ajatteluaan. Jokainen tekee oletuksia päässään, mutta on eri asia tuoko ne julki ja pitääkö niitä ainoana mahdollisena vaihtoehtona.

2. Kunnioita itsemäärittelyä

Kohtaa nuori hänen toivomallaan tavalla. Käytä nimeä ja pronominia, jota hän haluaa sinun käyttävän. Virheitä sattuu, mutta se ei ole vakavaa, kunhan pyrkii kunnioittavaan käytökseen. Muista, että määrittelemättömyys on myös tosi ok ja osa itsemäärittelyä.

3. Hanki tietoa

Julkisessa keskustelussa liikkuu paljon vääränlaista ja epäasiallista tietoa esimerkiksi sukupuolivähemmistöistä. Ymmärryksen lisääminen edistää myös yhdenvertaista maailmaa. Setan ja Trasekin sivuilta löytyy kattavasti tietoa, joka varmasti auttaa ymmärtämään sateenkaarinuorta entistä paremmin. Seta järjestää myös koulutuksia aiheeseen liittyen.

4. Puutu syrjintään

Jos huomaat syrjivää käytöstä, puhetta tai vitsejä, puutu niihin. ”Tämä on aina tehty näin” ei myöskään ole hyvä perustelu syrjivien käytäntöjen ylläpitämiselle. Ole omalta osaltasi aktiivinen luomaan turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa ympäristöä kaikille.

5. Ole hyvä tyyppi!

 

Inka Mäkelä
Setan nuorisotoimikunta

 

PS. Oletko hyvä tyyppi? Voit varmistaa sen EHYTin sivuilta löytyvästä testistä