6 keinoa tukea identiteetin muodostumista

Ajattele itseäsi supermarketissa vaikkapa karkkihyllyllä. Mietit siinä, mitä minun pitäisi valita? Vaihtoehtoja näyttäisi olevan loputtomasti.

Väitän, että juuri tällaisessa valintatilanteessa nykypäivänä nuoret ja nuoret aikuiset oman elämänsä kanssa ovat. Kiinnostavia herkkuja näyttäisi olevan hyvin paljon, mutta mistä tietää, että juuri tietty karkkivaihtoehto kannattaa, voi tai pystyy valita. Ehkä joku haluaisi käydä läpi kaikki vaihtoehdot tai suurimman osan, toiselle jo pelkkä valintojen määrä pyörryttävä. Osan valittavista karkeista tiedät jo entuudestaan, koska olet saanut lapsuuden perheessä kokemusta niistä tai ystäväsi tai perheesi suosittelevat niitä, valitse tämä.

Valintoja tekemällä eli asettamalla itselleen tavoitteita, ihminen rakentaa identiteettiään ja käsitystään siitä, kuka minä olen. Tällä hetkellä yhteiskunnassamme näyttää, että tulevaisuuden epävarmuus, muutos ja vapaus vaativat aktiivista valintojen tekoa ja panostusta, eli oman identiteetin tietoista rakentamista. Vaatimus oman elämän hallintaan ja parhaan suunnan navigointiin on erityisen selvästi läsnä koulutus- ja työuran muodostamisessa.

Parhaassa tapauksessa nuoret ja nuoret aikuiset ohjaavat siis omaa elämäänsä ja neuvottelevat tiensä aikuisuuteen. Tämä tapahtuu asettamalla tulevaisuuteen suuntautuneita tavoitteita, käymällä läpi eri identiteettivaihtoehtoja ja sitoutumalla tiettyyn elämän polkuun. Kaikki nämä itsenäisen ja itseohjautuvan nuoren aikuisen aktiiviset toimet antavat lopulta elämälle merkityksen ja tarkoituksen. Osa nuorista ja nuorista aikuisista on kuitenkin sekaannuksen tilassa valintojen ja tulevaisuuden epävarmuuden kanssa. Tällöin ihminen helposti jumiutuu loputtomaan huolen sävyttämään etsintään murehtien sitä, mitä elämässään haluaisi. Tämä johtaa toivottomuuden ja kontrolloimattomuuden tunteisiin. Tutkimusten mukaan 40 % 23-vuotiaista suomalaisista kokee, ettei tiedä, mihin suuntaan elämässään on etenemässä [1]. Tulevaisuuden suunnitelmat eivät anna heille sellaista itseluottamusta, jota oman elämän ohjaaminen niin kovasti vaatisi. Tutkimusten mukaan tämä on yhteydessä psyykkisiin oireisiin, kuten masentuneisuuteen ja uupumuksen sekä matalaan elämäntyytyväisyyteen.

Ammattilaiset kokevat usein identiteetin hyvin henkilökohtaisena asiana, josta on vaikea ryhtyä puhumaa nuoren tai nuoren aikuisen kanssa. Harvoin tulee esitettyä toiselle kysymystä: kerropa nyt, kuka sinä olet, mikä sinulle on tärkeää, mitä tavoittelet elämässäsi. Identiteettiin liittyvät keskustelut ovat silti monelle tuttuja, kun niitä tarkastelee laajemmin. Seuraavana on kuusi keinoa, joiden hyödyntämisestä voi olla apua identiteettiin liittyvissä keskusteluissa ja myös oman identiteetin löytämisessä ja selventämisessä.

1. Etsi kunnolla

Etsi sekä laajasti, että syvästi. Mieti vaihtoehtoja, hae tietoa. Kerää itsellesi elämän toiveiden lista. Pyri tekemään siitä mahdollisimman laaja. Mieti, missä kaikissa tilanteissa voisit nähdä itsesi. Pyri laajan etsinnän vaiheessa olemaan mahdollisimman avoin, haluat saada itsellesi paljon vaihtoehtoja. Etsintää on tärkeää aktivoida erityisesti tilanteissa, joissa mahdollisuuksien määrä on joko hyvin runsas tai jos kaikki tuntuu lähtökohtaisesti mahdottomalta.

2. Valitse

Valitseminen on hyvin vaikeaa. Valintatilanteeseen voi jäädä hyvin helposti jumiin tai sitten saatat antaa muiden ihmisten tai olosuhteiden valita puolestasi. Niille, joiden tekisi mieli valita kaikki mahdolliset vaihtoehdot, voi auttaa tieto, että nykymaailmassa valitseminen on ennen kaikkea pois valitsemista ja joidenkin asioiden jättämistä myöhempään elämään. Tällöin voi pohtia, mitä voin jättää tekemättä, ja minkä voin tehdä vain juuri ja juuri rimaa hipoen, jotta voi antaa kaikkensa, sille tärkeimmälle tavoitteelle. Valintatilanteessa voi olla avuksi myös ajatus, että tässä maailmassa ei voi valita asioita loppuelämäksi, pikemminkin kannattaa pyrkiä valitsemaan, mitä teen seuraavaksi.

3. Aseta hyvä tavoite

Valinnan tekemiseen liittyy oleellisesti myös tavoitteen asettaminen, mutta ne ovat kaksi eri asiaa. Kiinnitä siis huomiota siihen, millaisen tavoitteen asetat itsellesi. Jo se, että asetat itsellesi konkreettisen tavoitteen, selkiyttää identiteettiä ja antaa sinulle vastauksia kysymykseen kuka olet. Hyvä tavoite on siis ennen kaikkea selkeä ja konkreettinen. Ajattele, että sen täytyy kohdistua sinun itsesi ulkopuolelle. Tavoitteet, kuten ”haluan tulla paremmaksi ihmiseksi” tai ”tavoittelen onnellisuutta” eivät toimi identiteetin muodostamisen kannalta, sillä niistä on vaikea saada kiinni, mitä minun pitäisi tehdä seuraavaksi.

Kun sinulla on useita unelmia, on hyvä tietää, että aktiivinen itsetutkiskelu (eli niin sanottu syvä etsintä) on myös tärkeää psyykkistä työtä identiteetin selventämisessä. Pohdi sopiiko valitsemani suunta ja tavoite siihen, mitä pidän tärkeänä elämässä. Pohdi myös sopiiko tavoittelemani asia siihen, mitä pystyn tekemään. Matkalla kohti selkeämpää identiteettiä on oleellisen tärkeää, että uskoo pystyvänsä saavuttamaan tavoitteen. Tavoitteen saavuttamisen kannalta on oleellista myös se, että tavoite on realistinen. Unelmat on hyvä pitää korkealla, mutta tavoitteet kannattaa asettaa saavutettavalle tasolle. Hyvän tavoitteen täytyy myös tuntua tavoittelemisen arvoiselta ja tämä kytkee sen erityisellä tavalla omaan identiteettiin.

4. Näe vaivaa

Vaivan näkemistä ei voi korostaa liikaa. Maailmassa, jossa elämme, monet asiat tapahtuvat hyvin helposti ja vaivattomasti. Tämä saa meidät helposti ansaan, että kaikki voisi olla tai kaiken pitäisi olla helppoa. Vaikeat valinnat, tavoitteen asettamiset ja niitä kohti pyrkiminen ei kuitenkaan ole vaivatonta. Vaivan näkeminen vaatii aikaa ja kovaa työtä – yrittämistä, epäonnistumista, toistamista ja tylsyyden sietämistä, uudestaan ja uudestaan. Nykyajalle on ominaista, että näemme ympärillämme jatkuvasti houkutuksia, jotka kutsuvat meitä luovuttamaan ja valitsemaan näennäisesti helpomman reitin.

5. Pyydä apua

Edelliset neljä keinoa ovat yksilökeskeisyyden riemuvoittoa. Yksilökeskeisyys on yksi syy siihen, miksi identiteetin muodostaminen on nykyään niin hankalaa. Kuvittelemme, että jokaisen täytyy yksin ratkaista kysymys kuka minä olen. Jos huomaamme kuvittelevamme näin, on syytä pysähtyä ja kurkottaa muita kohti. Pyydä siis apua ja auta apua pyytävää. Apua ja tukea tarvitaan erityisesti vaihtoehtojen punnitsemiseen, ei niinkään kaiken ratkaiseviin neuvoihin.

Avun pyytäminen on sitä tärkeämpää mitä voimakkaammin tuntuu siltä, että tulevaisuudella ei ole mitään annettavaa eikä se vaikuta valoisalta. Apua tarvitaan myös, jos murehtii, mitä elämässä haluaa ja on jäänyt jumiin murehtimisessa. Tällaisessa tilanteessa puhuminen on erityisen tärkeää, koska oman toivottoman olon keskellä tuntuu, että kaikille muille nämä asiat ovat ihan selviä ja itse on yksin näiden ongelmien kanssa. Epätoivon hetkellä on siis ensiarvoisen tärkeää puhua omasta epätoivosta.

6. Pidä huolta ihmissuhteista ja mene mukaan porukkaan

Loppujen lopuksi oman identiteetin muodostaminen tehdään yhdessä muiden ihmisten kanssa. Sen lisäksi, että voit pohtia omaa identiteettiäsi ystävien, vanhempien ja tuttavien kanssa, voit myös itse tarjota toisille hyvän näkökulman ja tukea toisten omissa ”kuka minä olen” -pohdinnoissa. Yhteisöissä on sitä voimaa ja merkityksen kokemisen mahdollisuuksia, joista saa arvokasta kaikupohjaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Niistä heijastuu lopulta myös, millaista identiteettiä olet itse rakentamassa.

Elina Marttinen
psykologi, PsT
kehittämispäällikkö, Nyyti ry

[1] Marttinen, Dietrich & Salmela-Aro (2016) Dark shadows of rumination: Finnish young adults’ identity profiles, personal goals and concerns. Journal of Adolescence, 47, 185-196. doi:10.1016/j.adolescence.2015.10.024