Kahden yhteisöpedagogiopiskelijan pelijuonet

Kuultuamme mahdollisuudesta päästä MIELI ry:ssä toimivaan Osaamiskeskus Vahvistamoon suunnittelemaan ja kehittämään mielenterveyden edistämisen lautapeliä, innostuimme heti. Olemme yhteisöpedagogiopiskelijoita Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja olimme toivoneet, että pääsisimme harjoitteluun näiden teemojen pariin. Haluamme olla mukana viemässä mielenterveyden edistämisen keinoja nuorisoalan ammattilaisille sekä päästä työskentelemään pelillistämisen parissa.  

Päätehtävänämme on suunnitella ja kehittää mielenterveydentaitoja edistävä lautapeli työkaluksi nuorisotyön ammattilaisille yhteistyössä Stadin ammattiopiston kanssa. Pelin tarkoitus on olla innostava ja toimiva tapa oppia mielenterveystaitoja, jotka siirtyvät tiedostaen sekä tiedostamatta arkeen. Tavoitteenamme on luoda turvallinen ympäristö pelaajille, jossa he voivat keskustella mielenterveydestä sekä harjoitella ja vahvistaa taitojaan.   

Perehtyäksemme mielenterveyden edistämisen teemaan osallistuimme moniin MIELI ry:n ja Osaamiskeskus Vahvistamon koulutuksiin, kuten Mielenterveys voimaksi, Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille sekä Hyvän mielen koulu. Jokainen koulutus on ollut pohjatietojamme vahvistavaa ja syventävää. Näimme koulutuksissa, miten hyviä käytänteitä viedään ammattilaisten pariin sekä saimme uusia ideoita, joita voimme hyödyntää peliä suunnitellessamme.  

Huomasimme, että osalla ammattilaisista on erittäin kattavat taidot käsitellä mielenterveyteen liittyviä aiheita nuorten kanssa sekä hyödyntää niitä taitoja omissa työyhteisöissään. Samaan aikaan on paljon ammattilaisia, joiden taidoissa ja menetelmissä on heidän omien sanojensa mukaan paljon kehitettävää. Taidoista riippumatta on toivottu erilaisia menetelmiä näiden asioiden opettamiseen. Koulutukset ovat toimineet selkeästi työyhteisöjä voimaannuttavina ja innostavina. Kaikissa koulutuksissa osallistujilta kumpusi tarve käsitellä haastavia tilanteita, jakaa onnistumisen kokemuksia ja hyväksi koettuja käytänteitä. Välillä osallistuneilta nousi esiin leikkimielisesti idea siitä, että koulutuksien pitäisi olla pakollisia kaikille aiheen tärkeyden vuoksi. 

MIELI ry:n ja Vahvistamon materiaalien ja aiemmin kehitettyjen pelien testaaminen on ollut hyvä tapa peilata omien ideoiden toimivuutta pelissämme. Pohdimme paljon, miten saamme kohderyhmän innostumaan juuri tästä pelistä. Vaikka peliä pelataan ryhmänä, pelaajille on mahdollisuus vaikuttaa pelin kulkuun ja päätöksiin yksilöinä. Tämä kasvattaa motivaatiota edetä pelissä. Halu pelata ja edetä tarkoittaa myös sisäistä motivaatiota, jolloin oppii paremmin pelin sisältöjä. Yhtenä keinona osallistamme nuoria ja tarjoamme heille vaikuttamisen mahdollisuuden pelin kehittämisen eri vaiheissa.  Näin saamme nuorten ajatukset mukaan pelin sisältöön ja löydämme heidän elämäänsä liittyvät tavat käsitellä asioita. Lisäksi eri pelillisyyden keinoja yhdistelemällä pyrimme luomaan mielekkään kokonaisuuden, joka tavoittaa mahdollisimman monenlaisia nuoria. Tavoittelemme haastetasoa, joka pitää yllä mielenkiintoa ja intoa jatkaa pelaamista. Haluamme sen herättävän nuorissa onnistumisen kokemuksia yhdessä sekä yksilöinä. Hyödynnämme pelissä MIELI ry:n ja Vahvistamon materiaaleissa olevia harjoitteita, kehitämme uusia ja sovellamme näihin kaikkiin nuorten antamia ideoita. Yhteisöpedagogeina tuomme osaamisemme tarinallisuuteen ja pelin opetuksellisiin sisältöihin. Stadin ammattiopiston puolelta tulee vahvuus pelimekaniikkaan  

Olemme saaneet nähdä laajasti harjoittelussamme eri työntekijöiden työtä. On ollut ihanaa saada olla mukana levittämässä muun muassa vihreää valoa Maailman mielenterveyspäivän tapahtumassa ja tutustuttaa ihmisiä omiin selviytymisen tapoihin nuorisotyönviikon päätapahtumassa.  Peliprosessissa odotamme innolla ensimmäisen prototyypin testaamista nuorten parissa sekä testaamisesta saatavaa tietoa. Näin päästään kehittämään peliä yhä toimivammaksi.

Nuorisotoimialan kehittäminen Osaamiskeskus Vahvistamossa kolmen järjestön yhteistyön voimin on selkeästi merkityksellistä ja tarve heidän työlleen on suuri. MIELI ry:n sekä Vahvistamon kehittämät materiaalit ja koulutukset ovat mielestämme erittäin toimiva tapa levittää ja viedä osaamista mielenterveyden vahvistamisesta nuorisoalan ammattilaisille sekä sitä kautta nuorten arkeen.  

 

Suvi Suomela ja Petra Schneider

Kirjoittajat ovat yhteistöpedagogiopiskelijoita Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.
Molemmat tekevät harjoittelua Osaamiskeskus Vahvistamossa.