Mielenterveys voimaksi koulunuorisotyöhön

Kouluissa tehtävä nuorisotyö on tärkeässä roolissa nuorten mielenterveyden ja mielenterveystaitojen vahvistajana.
Miten nuorisotyöntekijä voi vahvistaa oppilaiden hyvinvoinnin taitoja? Millainen voimavara nuorisotyö on mielenterveyden edistäjänä kouluissa? Mitä mielenterveys on voimavarana ja elämäntaitona? Millaisia yhteistyön mahdollisuuksia mielenterveyden edistäminen tuo nuorisotyön, opettajien ja oppilashuollon työhön?

 

Mielenterveyden vahvistamisen kannalta keskeistä on muun muassa ryhmäytyminen ja kaveritaidot samoin kuin itsetunnon tukeminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen ja arvostaminen sekä tunnetaidot yhteiskunnan rakenteita unohtamatta.
Koulutuspäivä on yhdistelmä mielenterveyden edistämisen luentoa, keskustelua, ideointia ja mielen hyvinvoinnin vahvistamisen toiminnallisia teemapisteitä. Osallistujat saavat koulutuksesta mielenterveyden edistämisen materiaalipaketin itselleen.

 

Näkökulma: Nuorisotyö kouluissa
Kenelle: Koulutus on suunnattu erityisesti koulunuorisotyöntekijöille. Koulutukseen ovat tervetulleita myös koulun opettajat ja oppilashuolto.
Koulutuspäivän kesto: 7 h sisältäen tunnin lounastauon (omakustanteinen).
Osallistujien määrä koulutuksessa: 30 henkilöä