Maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenterveyden edistäminen

Nuorisotyöllä on tärkeässä roolissa nuorten mielenterveyden ja mielenterveystaitojen vahvistajana. Miten nuorisotyöntekijä voi vahvistaa maahanmuuttajataustaisen nuoren hyvinvoinnin taitoja? Miten nuorisotyössä voidaan vahvistaa sitä, että maahanmuuttajanuori voi kokea kuuluvansa osaksi porukkaa ja kokee voivansa kiinnittyä yhteiskuntaan? Koulutuksessa tuodaan erityistietoa myös siitä, kuinka tukea kahdesta eri kulttuurista tulevien nuorten identiteetin rakentumista.

Koulutuksessa keskitytään maahanmuuttajataustaisen nuoren mielenterveyden edistämisen teemoihin luennon, keskustelujen, ideoinnin sekä toiminnallisten harjoitteiden kautta. Osallistujat saavat koulutuksesta mielenterveyden edistämisen materiaalipaketin itselleen.

 

Näkökulma: Nuorisotyön ammattilaiset
Kenelle: Koulutus on suunnattu kaikille nuorisotyön ammattilaisille
Koulutuspäivän kesto: 3 h
Osallistujien määrä koulutuksessa: max 30 henkilöä
Tiedustele koulutuksesta: https://vahvistamo.fi/tilaa-koulutus/