Mielenterveys voimaksi

Miten nuorten mielenterveyttä edistetään? Mitä ovat mielenterveystaidot ja miten niitä voidaan vahvistaa?
Nuorten kanssa työskentelevillä on merkittävä rooli mielenterveyden vahvistajina ja nuorten osallisuuden mahdollistajina.
Mielenterveys voimaksi koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen käsitettä voimavarana ja elämäntaitona. Koulutuksessa avataan niitä mahdollisuuksia ja tapoja, miten nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen voi omassa työssään edistää nuoren mielenterveyttä. Mielenterveyden vahvistamisen kannalta keskeistä on muun muassa ryhmäytyminen ja kaveritaidot samoin kuin itsetunnon tukeminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen sekä tunnetaidot yhteiskunnan rakenteita unohtamatta.

Koulutuksen tavoitteet:

  • Mielenterveyden avaaminen voimavarana ja elämäntaitona
  • Ymmärrys mielenterveyden edistämisestä opeteltavina taitoina
  • Mielenterveystaitoja vahvistaviin työvälineisiin tutustuminen
  • Nuorten kanssa työskentelevän omien mahdollisuuksien avaaminen nuoren mielenterveyden vahvistajana
  • Osallistujan oma ammatillinen vahvistuminen

Koulutuspäivä koostuu luennosta, keskusteluista ja toiminnallisesta työskentelystä. Jokainen osallistuja saa itselleen Mielenterveys voimaksi –kirjan, Hyvän mielen treenivihkon ja siihen kuuluvan ohjaajan oppaan, sekä julistesetin työpaikkakohtaisesti.

Kenelle: Koulutus on avoin kaikille nuorisotyöntekijöille, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville.
Koulutuspäivän kesto:
7 h sisältäen tunnin lounastauon
Osallistujien määrä koulutuksessa:
25 henkilöä
Kustannukset:
Koulutus on maksuton. Lounas on omakustanteinen.
Koulutuksen saatavuus: Koulutusta on mahdollista tilata omaan kuntaan: https://vahvistamo.fi/tilaa-koulutus.
Avoimet koulutukset löydät koulutuskalenterista täältä.