Mitenköhän keskustelisin juniorin kanssa nuuskasta

 

Miten saisin parhaiten yhteyden junioriin nuuska-asiassa?

Arvelen, että pelkkä faktojen pöytään lyöminen ei tuottaisi tulosta, sillä hän taitaa olla jopa paremmin perillä asioista kuin minä. Jospa kysäisisin mitä mieltä hän itse on nuuskasta ja mitä hän siitä tietää. Keskustelua voisi johdatella ja laajentaa kysymällä nuuskan käytön hyvistä ja huonoista puolista. Niitä voisimme miettiä syvällisemmin yhdessä, junioria tuomitsematta. Tästä voisi hienotunteisesti edetä punnitsemaan onko hyötyjä vai haittoja enemmän ja kysyä onko hänellä mahdollisesti käynyt mielessä ajatus lopettamisesta? Vaikka vastauksena olisi jyrkkä EI, saattaisi juniori kuitenkin alkaa mielessään pohtimaan lopettamisen mahdollisuutta. Nuorelle voisi vinkata nuuskan käytön lopettaneista kertovista Youtube-videoista, joissa kerrotaan lopettamisen apukeinoista ja lopettamisesta saaduista hyödyistä. Ehkäpä hän innostuisi tutustumaan myös nikotiinin riippuvuustesteihin.

Tuumasta toimeen. Pohjatyön perheenjäsenteni haastattelua varten tein perehtymällä nuuskaan nettisivustojen, alan kirjallisuuden, Youtube-videoiden sekä alan asiantuntijan avulla. Näiden pohjalta laadin tiivistelmän, jota käytin perheenjäsenteni valistamiseen. Innostuin haastattelemaan ja valistamaan kolmen lapseni lisäksi myös aviomiestäni. Keskustelujen edetessä annoin samalla vastauksia kysymyksiin ja lopuksi kävimme vielä asiat yhteenvedonomaisesti keskustellen läpi.

11- vuotiaan 6.-luokkalaisen tietämys nuuskasta kulki seuraavanlaisesti:

Mitä tiedät nuuskasta? Vastaus: Se on päihde. En tiedä muuta. Haisee pahalle.

Kumpi on yleisempää tupakointi vai nuuskaaminen? Vastaus: Ehkä tupakointi, koska tupakkaa saa Suomesta ja nuuskaa vain Ruotsista.

Nuuskan ”hyödyistä” tai vieroitusoireista hän ei tiennyt. Haitoista hän tiesi kuoleman, mutta ei sitä miten nuuskaaminen voisi johtaa kuolemaan.

Onko koulussa opetettu nuuskasta? Vastaus: En tiedä onko opetettu nuuskasta, mutta tupakka on kasvi.

Tiedätkö ketään, kuka käyttää nuuskaa ja onko sinulle tarjottu nuuskaa? Vastaus: En tiedä ketään, joka käyttää nuuskaa. Ei ole kukaan tarjonnut nuuskaa.

Hän tiesi nuuskamerkin Odenssi = Denssi ja kertoi tietävänsä tämän Tik Tokista, jossa kertoi heitettävän läppää ko. merkistä.

Hän ei tiennyt nuuskan myyjiä. Kukaan ei ollut kertonut hänelle mitään hyvää nuuskan käytöstä. Hän ei myöskään tiennyt minkä ikäiset käyttävät nuuskaa.

Mikä voi vaikuttaa siihen, että joku haluaa aloittaa nuuskan käytön? Vastaus: Jos joku haluaa olla cooli.

Mitä sanoisit, jos joku tarjoaisi sinulle nuuskaa? Vastaus: Painu…

Tiedätkö keinoja, joilla voisi lopettaa nuuskaamisen? Vastaus: Syömällä karkkia.

Monesta asiasta hänellä tuntui olevan jotain tietoa tai hajua ja nämä selventyivät keskustelun aikana.

13- vuotiaan 7.-luokkalaisen haastattelu:

Mitä tiedät nuuskasta? Vastaus: Nikotiinituote, jossa on paljon kaikkea roskaa mukana. Ei ole hyväksi.

Tiedätkö nuuskan käyttäjiä? Vastaus: En tiedä omasta kaveripiiristä ketään käyttäjiä. En ole itse kokeillut. Tiedän että nuuskan käyttö on semi-yleistä. Ei ole harvinaisinkaan asia.

Tiesi jonkun joka oli aloittanut nuuskan käytön joko 6. lk:n keväällä tai 6. – 7. lk:n välisenä kesänä.

Kumpi on yleisempää nuuskaaminen vai tupakointi ja käytetäänkö koulutunneilla nuuskaa? Vastaus: Luultavasti nuuskaaminen on yleisempää kuin tupakointi. Koulutunneilla käytetään nuuskaa.

Mitä tiedät nuukan vaaroista? Vastaus: Addiktoituminen, tärisee jos ei saa nuuskaa. Panikoi, ahdistaa, en mä tiedä…Ei se niin hyvää ole, aika pahaa. Ei ole hyväksi urheilijoille. Kaikkia myrkkyjä, ei ole hyväksi keholle.

Onko koulussa opetettu nuuskasta? Vastaus: Viime vuonna koulussa kävi nuuskatyyppejä= nuuska-agentteja selittämässä, olivat hyviä kertomaan asiasta.

Tiesi, että monet käyttävät O’dens cold dry voimakasta (näyttää rasian kuvan puhelimesta).

Tiedätkö nuuskan käytön hyödyistä? Vastaus: En tiedä mitään positiivista. Vähä niin kuin tupakointi, jotain hermoja…

Kukaan ei ollut kertonut hänelle mitään positiivista nuuskan käytöstä.

Tiedätkö jotain apukeinoja lopettamiseen? Vastaus: Nikotiinipurkka yms.

Mitä hyötyjä on nuuskaamisen lopettamisesta? Vastaus: Ei tuu roskaa kehoon.

Mikä voisi vaikuttaa siihen, että joku aloittaa nuuskan käytön? Vastaus: Tässä iässä kun jotkut käyttää, kun kaverit antaa.

Entä jos sinulle joku tarjoaisi nuuskaa tai tupakkaa, niin otatko? Vastaus: En.

Tekemäni tiivistelmän asiat osoittautuivat hyödylliseksi haastattelun ja loppukeskustelun aikana.

 

19- vuotiaan lukiolaisen haastattelu (aloittanut käytön 17-vuotiaana ja lopettanut 19-vuotiaana):

Milloin sinulle on tarjottu eka kerran nuuskaa? Vastaus: 16- vuotiaana. En ottanut

Milloin aloitit nuuskan käytön? Vastaus: 17- vuotiaana tarjottiin toisen kerran ja silloin aloitin käytön.

Miten nopeasti tuli riippuvaiseksi nuuskasta? Vastaus: Minulle ei tullut lainkaan fyysistä riippuvuutta, mutta psyykkinen riippuvuus tuli heti ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen.

Mitä tiedät nuuskasta? Vastaus: Siinä on nikotiini vaikuttavana aineena. On erilaisia merkkejä ja laatuja. Ei myydä Suomessa . Myydään Ruotsissa. Muualla Euroopassa myydään purutupakkana-käytännössä pikkusen erilaisissa pusseissa. On myös amerikkalaista nuuskaa. Epäili, että joka puolella maailmaa on jotain suutupakkaa, jota erilailla valmistetaan.

Onko nuuskaa helppo saada? Vastaus: On tosi helppoa saada, saa mistä vaan.

Oletko yrittänyt lopettaa jo aikaisemmin nuuska käyttöä? Vastaus: En ole.

Oliko sinulla vieroitusoireita, kun lopetit käytön? Vastaus: Ei ollut vieroitusoireita.

Mitä nuuskaa käytit? Vastaus: Odenssia ja myös muita vastaavia, yhtä vahvoja. Välillä vähän miedompia.

Kertoo myös, että nikotiini on sellainen stimulantti, vähän niin kuin kofeiini piristää, vähän sellaisia rentouttavia ja piristäviä vaikutuksia.

Oletko käyttänyt nuuskaa koulussa, huomaavatko opettajat nuuskan käytön ja ovatko opettajat puuttuneet käyttöön? Vastaus: Olen käyttänyt nuuskaa koulussa. Koskaan ei ole opettajat puuttuneet. Opettajista jotkut huomaa käytön, jotkut ei. Yleistä on, että tunnillakin käytetään. Epäilee, että peruskoulun puolella opettajat välittäisivät, jos joku käyttäisi tunnilla.

Minkä ikäisiä ovat nuorimmat nuuskan käyttäjät? Vastaus: Nuorimmat käyttäjät ovat yläkoululaisia.

Oliko omassa lukiossasi paljon nuuskan käyttäjiä? Vastaus: Oli paljon käyttäjiä, oman luokkalaisista muutama.

Miten nuuskan käyttö vaikutti urheilusuorituksiisi? Vastaus: En huomannut urheilijana suorituskykyyn mitään muutosta, mutta jos käyttäisi monta vuotta putkeen joka päivä, voisi tulla samanlaisia vaikutuksia kuin pitkään kahvia juoneella.

Mitä hyötyä nuuskan käytöstä on? Vastaus: Ei ole hyötyä, jos käyttää vuosia putkeen. Jos on vaikka juhlimassa, niin se on sellainen mukavantuntuinen olotila. Sitä voi käyttää päihteenä, nautintoaineena. Minun ei ehkä kannata enää käyttää harvakseltaankaan, etten jää koukkuun. Moni käyttää pelkästään silloin, kun käy juhlimassa.

Aiotko olla lopun elämääsi käyttämättä nuuskaa? Vastaus: Joo, melko varmaa, eihän sitä tiedä.

Mitä sanoisit niille, jotka eivät vielä käytä nuuskaa? Vastaus: Ei kannata käyttää nuuskaa. Varmaan suurimmalle osalle nuuskan käytöstä en enemmän haittaa kuin hyötyä. Pelkästään jos tulee riippuvaiseksi, täytyy koko ajan käyttää nuuskaa, saattaa olla vähän huono olotila.

Mikä saattaa vaikuttaa nuuskan käytön aloittamiseen? Vastaus: Varmaan kaikilla kokeilemisen halu. Jos oman lajin maajoukkuetason urheilijaesikuvat eivät käyttäisi, en ehkä olisi ikinä aloittanut. Kaikki kansallisen tason oman lajin urheilijat käyttävät nuuskaa.

Kävimme läpi lopuksi loppukeskustelun keräämäni fakta-aineiston pohjalta. Omien havaintojeni mukaan lukiolainen uutta tietoa nuuskasta. Joistain asioista hän oli jyrkästi eri mieltä tai osittain eri mieltä faktatiedon kanssa.

48- vuotiaan perheen isän haastattelu:

Mitä tiedät nuuskasta? Vastaus: Huuleen laitettava tupakka/nikotiinivalmiste, jota saa Ruotsista.

Mitä ajattelet nuuskasta nuorisoon liittyen? Vastaus: Aika suosittua nuorison keskuudessa, mutta ei enää näin vanhojen (tarkoitti meitä 50-vuoden kieppeillä olevia). Mieleen painuvin asia nuuskaan liittyen on jäänyt mieleen erään huoltoaseman henkilökunnan miesten WC:n pisulaarin yläpuolelle kiinnitetty viiltävä viesti:

HYVÄ ASIAKAS,

Mikäli virtsasi joukossa tulee pisulaariin nuuskaa, purukumia,

paperia tai jotain muuta sinne kuulumatonta…

Suosittelemme ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriin!

 

Myös isän kanssa kävin valistuskeskustelun, mikä tuntui hänestä olevan erittäin mielenkiintoinen.

Suosittelin hyödyntämään sitä kahvipöytäkeskusteluissa.

 

Itse koin tämän blogikirjoituksen tekemisen taustatiedon etsimisineen ja keskusteluineen erittäin hyödylliseksi itselleni ja perheelleni. Toivon mukaan se kantaa hedelmää kauas tulevaisuuteen ja on myös muille hyödyksi.

 

Kirsi, Vahvistamon harjoittelija

Testin tulokset

Tästä on hyvä lähteä kehittymään keskustelijana ja huolen puheeksiottajana vaikkapa EHYT ry:n Ensihuoli-koulutuksessa.