Nuorten kulttuuri ja päihteet

Millaisia ajankohtaisia ilmiöitä eri päihteisiin liittyy tällä hetkellä? Miten nuoret suhtautuvat nuuskaan? Millaisia ajatuksia nuorilla on kannabiksesta? Miten sosiaalinen media vaikuttaa nuorten päihteidenkäyttöön? Ajantasainen tieto siitä, mitä nuoret ajattelevat eri päihteistä ja millaisia asenteita nuorilla on eri päihteisiin liittyen helpottaa nuorisoalan ammattilaisia toteuttamaan vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä.

 

Nuorten kulttuuri ja päihteet pohjautuu Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja osaamiskeskus Vahvistamon vuosina 2016 ja 2018 toteutettuun Nuorten kulttuuri ja päihteet-tutkimukseen. Koulutuksen tavoitteena on luoda näkökulmia nuorten päihdeilmiöihin sekä eri tekijöihin, jotka vaikuttavat nuorten päihteisiin liittyviin tietoihin, ajatuksiin ja asenteisiin.

 

Näkökulma: Nuorten päihdeasenteisiin ja päihteidenkäyttöön vaikuttavat tekijät

Kenelle: Koulutus on suunnattu nuorisoalan ammattilaisille. Koulutus voidaan räärälöidä kohderyhmän tai teeman (nikotiinituotteet, alkoholi, kannabis ja muut huumeet sekä sosiaalinen media) mukaan.

Kesto: 1-2 tuntia sisällöstä riippuen

Osallistujien määrä koulutuksessa: 15-30

Koulutuksen saatavuus: Koulutusta on mahdollista tilata: http://www.vahvistamo.fi/tilaa-koulutus