Osaamista vahvistamassa -koulutus

Koulutus on mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön peruskoulutus. Koulutuksessa käsitellään mielenterveyden edistämisten teemoja, esimerkiksi mitä on mielenterveys, mitä ovat tunnetaidot, turvaverkko, vahvuudet ja voimarat. Pohditaan myös sitä, miten osallisuus liittyy mielenterveyden edistämiseen. Koulutuksessa avataan ehkäisevän päihdetyön käsitettä: millaista on vaikuttava ehkäisevä päihdetyö ja miksi on tärkeää tehdä tutkimuksiin perustuvaa ehkäisevää päihdetyötä. Lisäksi koulutuksessa jaetaan hyviä ehkäisevän päihdetyön käytäntöjä.

 

Osaamista vahvistamassa -koulutuksissa on aina mukana (yksi tai useampi) erityisteema, esim. pelaaminen, nuuska, nuoren kohtaaminen tai maahanmuuttajanuoren mielenterveyden edistäminen tmv. Erityisteema voidaan räätälöidä alueellisten tarpeiden mukaan.

 

Koulutus on yhden päivän pituinen, maksuton ja kohdennettu erityisesti uusille nuorisotyöntekijöille, mutta soveltuu myös pidempään alalla olleille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Aluehallintovirastojen kanssa. Kokonaisvastuu koulutussisällöstä on Vahvistamolla, joten kiinnostuessasi ko. koulutuksesta, ota yhteys Vahvistamon työntekijään.