Osaamista vahvistamassa -koulutus

Mielenterveys, voimavarat ja osallisuus nuorisotyössä sekä ehkäisevä päihde- ja pelihaittatyö nuorisotyössä.