RennoX – Att stöda ungas stresshantering och återhämtning

Professionella känner en hjälplöshet – hur hjälpa och stöda unga som känner av en allt större press? De beskriver hur unga har svårt att stanna upp, de strävar alltid framåt, är otåliga och unnar sig inte en paus – vet kanske inte hur. Prestation är det centrala – stress och ångest är vardagligt.

RennoX är en kamratstödsverksamhet som ger unga (16 år och äldre) möjligheten att stanna upp och reflektera över sin vardag i en mindre grupp (4-9 unga). De får dela tankar med andra unga och många märker att de inte är ensamma om sina upplevelser eller utmaningar. Verksamheten består av nio träffar som tangerar aktuella ämnen i deras vardag t.ex. nervositet, stress och återhämtning, värderingar, tidshantering, sömn, självbild och självkänsla. Framför allt dålig nattsömn och överflöd av intryck är utmaningar som både unga och professionella lyft upp.

Verksamheten bygger på frivillighet och delaktighet – de unga deltar i RennoX för sin egen skull och för att de vill hitta stöd för sin ork och sitt välmående. De unga är även med och påverkar innehållet i RennoX-kursen och varje kurs byggs upp enligt gruppens önskemål och behov. Verksamheten leds av två gruppledare (professionella som arbetar med unga) och det finns en rad övningar som stöd för reflektionen och för diskussionen kring de olika temaområdena.
Under träffen är oftast stämningen avslappnad och takten är lugn. Varje träff börjar med mellanmål och en ”fiilisrunda” med hjälp av bildkort t.ex. Mielenterveys voimaksi bildkorten. Efter det behandlas dagens tema, gruppen gör tillsammans några aktiverande övningar och avslutar sedan med avslappning. En träff räcker i medeltal 1,5-2 timmar och de flesta grupper har träffats efter skoldagen/på eftermiddagen, därför är mellanmålet särskilt viktigt.

RennoX-konceptet är ursprungligen utvecklat av Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt (https://linkkitoiminta.fi/nuorille/rennox-ryhma/) och översattes till svenska av Folkhälsan år 2017. Sedan det har verksamheten spridit sig fort i Svenskfinland med 12 arrangerade gruppledarutbildningar och över 190 utbildade RennoX-gruppledare. Det har ordnats 25 RennoX-grupper och fler grupper kommer att starta nu i höst. Det finns helt klart ett stort behov av verksamheten och professionella upplever att de behöver en modell och material som stöd i deras arbete.

Det bästa med RennoX är att materialet och övningarna inte är begränsade till kamratstödsverksamheten utan det får också användas i individuell handledning och/eller för temalektioner med större grupper. Material hittar ni på sidan https://www.folkhalsan.fi/unga/professionella/aterhamtning/
RennoX ger unga möjligheten till att reflektera över viktiga ämnen som berör deras vardag, verksamheten ger verktyg och kamratstödet ger en känsla av gemenskap – att man inte är ensam! Gruppledarna får leda en givande verksamhet som känns meningsfull på så många sätt, man har tid att lyssna på varandra och får tillsammans bygga upp verksamheten.

Så här har några unga beskrivit RennoX:
”Kommer att sakna regelbunden diskussion om återhämtning, tycker det är skönt att bara sitta och prata.”
”Eftersom kursen gett en bättre insikt i mitt liv & hur jag lever, får jag fortsätta försöka fundera & förbättra mina levnadssätt även efter kursen.”
”Jag har fått verktyg till mitt liv gällande stress och återhämtning”
”Fick bättre inblick och info om framförallt återhämtning.”

Nina ”Ninni” Martin
Folkhälsans förbund
nina.martin@folkhalsan.fi