Maahanmuuttajanuoren mielenterveyden edistäminen, Pieksämäki

Maahanmuuttajanuoren mielenterveyden edistäminen, Pieksämäki: 22.11.2019, klo 00:00- 00:00


Nuorisotyöllä on tärkeässä roolissa nuorten mielenterveyden ja mielenterveystaitojen vahvistajana. Miten nuorisotyöntekijä voi vahvistaa maahanmuuttajataustaisen nuoren hyvinvoinnin taitoja? Miten nuorisotyössä voidaan vahvistaa sitä, että maahanmuuttajanuori voi kokea kuuluvansa osaksi porukkaa ja kokee voivansa kiinnittyä yhteiskuntaan? Koulutuksessa tuodaan erityistietoa myös siitä, kuinka tukea kahdesta eri kulttuurista tulevien nuorten identiteetin rakentumista.

Koulutuksessa keskitytään maahanmuuttajataustaisen nuoren mielenterveyden edistämisen teemoihin luennon, keskustelujen, ideoinnin sekä toiminnallisten harjoitteiden kautta. Osallistujat saavat koulutuksesta mielenterveyden edistämisen materiaalipaketin itselleen.

Koulutuspäivän kesto: 3 h

Osallistujien määrä koulutuksessa: Koulutus voidaan toteuttaa, kun osallistujia on minimissään 15 henkilöä. Koulutukseen voidaan ottaa max 30 henkilöä

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Pieksämäen kaupungin kanssa ja on suunnattu Pieksämäen kaupungin nuorisoalan toimijoille. Lisätiedot:  paula.manninen@pieksamaki.fi