Maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenterveyden edistäminen

Maahanmuuttajataustaisten nuorten mielenterveyden edistäminen: 03.06.2019, klo 15:00- 18:00

Tapahtumapaikka: Suomen Mielenterveysseura, Maistraatinportti 4 A 2, Helsinki


Nuorisotyöllä on tärkeässä roolissa nuorten mielenterveyden ja mielenterveystaitojen vahvistajana. Miten nuorisotyöntekijä voi vahvistaa maahanmuuttajataustaisen nuoren hyvinvoinnin taitoja? Miten nuorisotyössä voidaan vahvistaa sitä, että maahanmuuttajanuori voi kokea kuuluvansa osaksi porukkaa ja kokea voivansa kiinnittyä yhteiskuntaan? Koulutuksessa tuodaan erityistietoa myös siitä, kuinka tukea kahdesta eri kulttuurista tulevien nuorten identiteetin rakentumista.

Koulutuksessa keskitytään maahanmuuttajataustaisen nuoren mielenterveyden edistämisen teemoihin luennon, keskustelujen, ideoinnin sekä toiminnallisten harjoitteiden kautta. Osallistujat saavat koulutuksesta mielenterveyden edistämisen materiaalipaketin itselleen.

Koulutus on maksuton.

Kenelle: Koulutus on suunnattu kaikille nuorisoalan ammattilaisille

Ilmoittautuminen ma 27.5. mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/09D5692123D97581.par