Mielenterveys voimaksi Ohjaamoissa Rovaniemi

Mielenterveys voimaksi Ohjaamoissa Rovaniemi: 27.11.2019, klo 08:30- 15:00


Miten nuorten mielenterveyttä edistetään? Mitä ovat mielenterveystaidot ja miten niitä voidaan vahvistaa? Nuorten kanssa työskentelevillä on merkittävä rooli mielenterveyden vahvistajina ja nuorten osallisuuden mahdollistajina. Mielenterveys voimaksi -koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen käsitettä voimavarana ja elämäntaitona. Koulutuksessa avataan niitä mahdollisuuksia ja tapoja, miten nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen voi omassa työssään edistää nuoren mielenterveyttä.