Vahvistamo-verkkokoulutus: Meillä saa puhua kannabiksesta – Tukea ja työvälineitä kannabiksen käytön puheeksi ottoon

Vahvistamo-verkkokoulutus: Meillä saa puhua kannabiksesta – Tukea ja työvälineitä kannabiksen käytön puheeksi ottoon: 29.05.2019, klo 09:00- 11:00


Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille on EHYT ry:n ja YAD ry:n yhteinen kolmivuotinen hanke, jota rahoittaa ESR. Hankkeessa on kehitetty KASVI-interventio kannabiksen käytön puheeksi ottoon ja käytön vähentämisen sekä lopettamisen tueksi. Malli pohjaa mini-interventioon, joka on tutkitusti vaikuttava tapa vähentää alkoholin haittoja. Lyhytinterventioiden on todettu auttavan myös kannabiksen käytön vähentämisessä ja lopettamisessa.

KASVI-interventio muodostuu teemoista:

K ysy ja keskustele

A rvioi ja anna tietoa

S uunnittele

V ahvista

I tsemääräämisoikeus ja oma vastuu

 

Interventio sisältää työkaluja, jotka olemme kehittäneet yhdessä kohderyhmän nuorten ja ammattilaisten kanssa.

 

Verkkokoulutus toteutetaan Adobe Connect-ympäristössä, osoitteessa: http://ehyt.adobeconnect.com/meilla_saa_puhua_kannabiksesta. Koulutuksesta tullaan tekemään tallenne, joka julkaistaan myöhemmin Vahvistamon verkkosivuilla.

Kouluttajana toimii Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille-hankkeen projektipäällikkö Kim Kannussaari.

Koulutus on suunnattu erityisesti yksilötyötä tekeville nuorisoalan ammattilaisille. Koulutuksessa saat tietoa kannabiksesta, interventiosta sekä työkaluja oman työsi tueksi. Aikaa on varattu myös kysymyksille sekä keskustelulle.