Vahvistamolaiset

TYÖNTEKIJÖIDEN ESITTELY: Keitä me olemme?

 

ANNIINA PESONEN

 

Vahvistan…

 

BASHE ALI

Vahvistan nuorisoalan ammattilaisten osaamista ja ymmärrystä maahanmuuttajanuorten mielenterveyden edistämisestä ja voimavaralähtöisestä ajattelusta.

Innostun ihmisten kanssa työskentelystä ja yhdessä oivaltamisesta.

Toivon, että ihmiset katsoisivat enemmän, mitä heitä yhdistää.

 

ELINA MARJAMÄKI

Vahvistan nuoruuden ymmärtämistä myönteisenä voimana ja kaikkien nuoria kohtaavien aikuisten taitoja edistää ja tukea nuorten mielenterveyttä.
Ilahdun voimauttavista aivotutkimuksista ja kaikenlaisista uusista härpäkkeistä, jotka lupaavat kymmenen hyvää ja yksitoista kaunista kahden herneenpalkomme hyväksi.
Uskon, että kannattaa opetella optimismin salat ja suunnata katse myönteisiin puoliin ja mahdollisuuksiin.

 

EMILIA NIKKINEN

Vahvistan nuorten osallisuutta ja toimijuutta hyvinvointinsa edistäjinä ja ammattilaisten uskallusta tukea nuorta hyvien valintojen tekemisessä.

Ilahdun nuorten tarmokkuudesta ja ideoista, värikkäistä asioista sekä jälkiruokakiisseleistä kermavaahdon kera.

Vannon kuuntelemisen ja pilkunviilaamisen nimeen.

 

KATRI PERÄAHO

Vahvistan nuorten mielenterveyttä ja ammattilaisten uskoa omaan merkityksellisyyteensä nuorten hyvinvoinnin vahvistajina.

Ilahdun ideoimisesta, uuden kehittelystä ja oman koiran popkornin tuoksuisista tassuista.

Uskon, että kaikki ongelmat on tehty ratkottaviksi.

 

MARJA SNELLMAN-AITTOLA

Vahvistan erityisesti nuorten kanssa työskentelevien ymmärrystä siitä, miten merkityksellistä on mielenterveyden edistäminen ja kuinka valtavan paljon jokainen voi tehdä oman ja toisten mielenterveyden edistämiseksi.

Innostun ihmisten kohtaamisesta, uuden oivaltamisesta ja elämän pohtimisesta ja ihmettelystä.

Ilahdun hymystä, huomaavaisuudesta, laulamisesta ja hersyvästä huumorista.

 

MARIKA VARTIAINEN

Vahvistan keskustelukulttuuria, jossa ehkäisevä päihdetyö on muutakin kuin päihteistä puhumista ja mielenterveys on yksi terveyden osa-alue.

Innostun asioiden kehittämisestä ja uusien näkökulmien löytymisestä.

Ilahdun, kun löydän avoimia ihmisiä, jotka haluavat parantaa maailmaa kanssani.

Uskon, että aina on mahdollisuus muutokseen!

 

MIKA PIIPPONEN

Vahvistan nuorisoalan ammattilaisten osaamista ehkäisevään päihdetyöhön, nuorten hyvinvointiin ja nuorten kannabiksen käyttöön liittyvissä asioissa.

Innostun avoimesta keskustelusta, uusista näkökulmista ja itsensä haastamisesta.

Ilahdun positiivisesta asenteesta ja uskalluksesta nähdä asioita uusin silmin.

Vannon tutkitun tiedon ja arvioitujen työskentelymenetelmien nimeen.

 

NUPPU SOANJÄRVI

Vahvistan positiivista pelikulttuuria ja ymmärrystä terveellisestä peliharrastuksesta niin digipelien kuin rahapelienkin osalta.

Uskon, että nuorten kulttuuri on tärkeää!

Vannon tutkimukseen perustuvan työn nimeen.

 

SAIJA HIMANKA

Vahvistan nuorisotyön alan toimijoiden ehkäisevän päihdetyön osaamista.
Innostun yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä.
Uskon mahdollisuuteen vaikuttaa ja saada muutosta aikaan yksilö- ja yhteisötasolla.